Provozní řád serveru ceske-kurvicky.cz

Pro náštěvu tohoto portálu musíš být starší 18 let

Pokud se nacházíš ve státě či zemi, ve kterém se hranice zletilosti liší od platných předpisů České republiky, jsi povinen dodržování veškerých platných podmínek zletilosti v daném státě či zemi včetně případů, kdy je přístup na tyto stránky legislativou daného státu země omezen nebo zakázán.

Souhlasíš, že sexuálně orientovaný materiál tohoto portálu jsi oprávněn užívat výlučně pro svou osobní potřebu.

Ceske-kurvicky.cz (dále jen CK) nabízí uživatelům splňující provozní řád portálu možnost podávání vlastních erotických inzerátů. Každý z uživatelů si nese sám odpovědnost za jím vytvořený inzerát. Portál  nepřebírá žádnou záruku či odpovědnost za uživatelem vytvořený obsah a jeho pravdivost. Uživatel souhlasí se zasíláním odpovědí na inzeráty, informací o novinkách a zasílání obchodních a reklamních sdělení.

Bezplatné zveřejnění inzerátu je pouze na tvé vlastní riziko! Za případné škody způsobené vytvořením či zveřejněním inzerátu nenese provozovatel portálu žádnou odpovědnost. Provozovatel není odpovědný za jakékoli chyby přenosu dat z databáze a není zaručeno úspěšné zveřejnění inzerátu. Provozovatel není odpovědný za jakékoliv ztráty dat nebo chyby při přenosu dat a nepravdivě vyplněné údaje inzerátů. Uživateli (návštěvníkovi) nevzniká žádný nárok na plnění určitých služeb nabízených na portálu CK.

Uživatelem poskytnutá data jsou posílána na nejnovější technické úrovni. Osobní údaje budou považovány za důvěrné. Chcete-li zabránit ztrátě dat, doporučujeme uživatelům (návštěvníkům) služeb uchovávat všechny důležité údaje a případně je vytisknout.

Inzerát na portálu CK, který si uživatel (návštěvník) bezplatně vytvoří, bude zveřejněn po kontrole naší technické podpory. To jak tento osobní inzerát bude vypadat, správnost údajů, soulad se zákonnými předpisy týkajících se nezletilých osob nebo jiných zakázaných prezentací a podobných protizákonných skutečností, je zcela a výhradně na uživateli.

Poskytovatel služeb není odpovědný za prohlášení uživatele (návštěvníky) a za jeho vyhledávací dotazy v systému. Poskytovatel služeb rovněž není odpovědný za vyhledávání třetích stran a správnost jejich obsahu. Všechny údaje, které se týkají jiných poskytovatelů služeb a konkurence tohoto portálu nebo různé obchodní nabídky či jiné webové stránky budou odstraněny z databáze bez upozornění. Nárok na náhradu škody ze strany uživatele (návštěvníka) je výslovně vyloučen. Portál je poskytován „tak jak je“, jeho užíváním nevznikají vůči provozovateli žádné nároky.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat nebo částečně upravit veškeré inzerátym které nejsou v souladu s pravidly či je evidentně porušují. Opravené nebo smazané budou inzeráty obsahující následující: zařazení do nesprávné kategorie, údaje uvedené do nesprávné položky, nepovolená reklama či pokus o zveřejnění odkazů na cizí weby, zveřejnění vlastních nebo cizích emailů, falešné telefonní čísla a jiné.

Uživatel souhlasí s tím, že jeho inzerát může být zveřejněn pod pseudonymem a může být celý nebo částečně užit v rámci propagačních akcí a průzkumu trhu. Uživatel převádí právo na užívání uveřejněných mediálních souborů inzerátu na provozovatele tohoto portálu. Uživatel má právo toto užití zakázat či požadovat odstranění již zveřejněných souborů.

CK nezaručuje, že na stránkách dojde k úspěšnému zprostředkování partnera či jiných aktivit.

Není dovoleno, aby uživatel (návštěvník) využíval nabízené služby k propagaci jiného Internetového portálu. V případě porušení bude uživatel (návštěvník) ihned vymazán ze systému. Totéž platí pro případy pokusů o narušení chodu portálu ať už útoky s charakterem zahlcení serveru, nebo pokusu o poškození či zcicení databáze nebo zdrojového kódu.

Uživatel (návštěvník) se zavazuje veškeré služby užívat řádně a zdržet se jejich zneužití, jakož i dodržovat platnou právní úpravu.

Ke kontrole dodržování pravidel tohoto portálu může provozovatelem pověřený správce (dále jen správce) monitorovat, upravovat a odesílat zprávy uživatelům a návštěvníkům. Získané informace správce nesmí předat třetí osobě, pokud nenabyl přesvědčení, že ze strany uživatele dochází k porušování provozních podmínek. Správce nesmí využít pravomocí, které mu provozovatel přidělil pro osobní potřebu.

Provozovatel portálu využívá uživatelem zadané osobní informace pro komunikaci s uživatelem. S těmito informacemi je nakládáno v souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám, s výjimkou nutné technické podpory tohoto portálu, vymáhání dluhu či vyšetřování PČR.

Pokud bude provozovatel zažalován pro porušení povinností plynoucích ze smlouvy, popř. bude požadována náhrada škody, za kterou je odpovědný uživatel (návštěvník), bude uživatel (návštěvník) pohnán k zodpovědnosti za své jednání a bude u něj uplatněna nejen náhrada škody, ale i náklady spojené s vymáháním pohledávky, tj. zejména náklady právního zastoupení a soudní poplatky.

Veškerá rizika stahování dat z portálu, či jakákoliv ztráta dat je v plné odpovědnosti uživatele (návštěvníka).

Za škody způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob nebo jiných chyb není provozovatel odpovědný. Jakékoli chyby nebo poškození systému, které jsou stanoveny, budou po lokalizaci co nejdříve odstraněny. Nárok na 100% dostupnost portálu neexistuje a není. Pro všechny nároky třetích osob či stran vyplývajících z jednání uživatele (návštěvníka), ať už úmyslně, vědomě či nedopatřením se bude uživatel (návštěvník) zodpovídat sám.

Duplicitní podávání stejných inzerátů není povoleno.

Zadávání stejné nebo podobné inzerce do více kategorií (regionů) není povoleno.

IP adresy všech inzerentů jsou archivovány pro případ zneužití osobních údajů a předávany PČR.

Objevíte-li nepravdivé či urážející informace, oznamte prosím neprodleně tuto skutečnost správci skrze kontaktní formulář na této stránce.

Veškerý obsah stránek podléhá autorským právům a není možné jej kopírovat nebo jakkoliv dále šířit bez písemného souhlasu provozovatele.

Tato pravidla jsou závazná pro všechny uživatele a návštěvníky tohoto portálu.

 

KONTAKT NA SPRÁVCE WEBU:

    Váš email (vyžadováno)

    Předmět zprávy (vyžadováno)

    Zpráva (vyžadováno)