osamelá študentka 1

osamelá študentka

Som osamelá študentka, ktorá prišla zo Slovenska študovať do Ostravy a je osamelá.
Rada sa zoznámim.